Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotycząca godzin pracy Ośrodka 08.06.2017 r. Agata Osiewała 2017-06-05 14:06:33 edycja dokumentu
Informacja dotycząca godzin pracy Ośrodka 08.06.2017 r. Agata Osiewała 2017-06-05 14:05:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postepowania w konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezposredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała 2017-05-26 13:49:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i swiadczenia wychowawczego w 2017 r. Agata Osiewała 2017-05-26 13:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6A/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia inwentarcyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:46:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 24pażdziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania za pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 12 pażdziernika 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:41:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:39:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:38:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:33:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:31:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:29:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:29:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-26 13:27:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miasta Helu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu i nadanie mu tekstu jednolitego. Agata Osiewała 2017-05-08 12:11:57 dodanie dokumentu
Tekst ujednolicony Statutu MOPS w Helu - załącznik do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXVIII/177/08 Agata Osiewała 2017-05-08 12:09:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-08 12:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała 2017-05-08 12:07:03 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała 2017-05-08 12:06:09 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Beata Szpyt 2017-05-08 08:56:46 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Beata Szpyt 2017-05-08 08:56:35 dodanie dokumentu
Terminy wypłat świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu w 2017 r. Agata Osiewała 2017-05-07 20:58:16 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2017-05-07 18:11:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2017-05-07 18:10:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2017-05-07 17:22:32 edycja dokumentu
Pracownicy Agata Osiewała 2017-05-05 14:28:07 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Agata Osiewała 2017-05-05 14:26:02 edycja dokumentu
Aktywny Powiat Pucki Agata Osiewała 2017-05-05 13:57:34 dodanie dokumentu
Cel szczegółowy projektu PRACA DROGĄ DO SUKCESU Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała 2017-05-05 13:50:20 edycja dokumentu
29.12.2011r. Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu "Praca Droga do Sukcesu" Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała 2017-05-05 13:48:13 edycja dokumentu
Cel szczegółowy projektu PRACA DROGĄ DO SUKCESU Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała 2017-05-05 13:40:43 edycja dokumentu
29.12.2011r. Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu "Praca Droga do Sukcesu" Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała 2017-05-05 13:39:57 dodanie dokumentu
Informacja z przebiegu projektu "PRACA DROGĄ DO SUKCESU" Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. w okresie od stycznia do września 2011r. Agata Osiewała 2017-05-05 13:39:32 dodanie dokumentu
Cel szczegółowy projektu PRACA DROGĄ DO SUKCESU Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała 2017-05-05 13:37:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/244/2001 Rady Miasta Helu z dn. 18.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-05 13:22:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr 45/XIII/90 r. Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-05 13:21:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/244/2001 Rady Miasta Helu z dn. 18.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-05 13:19:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 45/XIII/90 r. Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-05-05 13:16:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2015 r. Agata Osiewała 2017-05-05 13:10:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2014 r. Agata Osiewała 2017-05-05 13:08:41 edycja dokumentu