Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-05-21 08:42:53 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-05-10 08:38:58 edycja dokumentu
Pracownicy Agata Osiewała 2018-04-25 08:57:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-04-25 08:57:11 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-04-25 08:51:55 edycja dokumentu
Pracownicy Agata Osiewała 2018-04-25 08:50:54 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-04-23 13:10:07 edycja dokumentu
04.05.2018 r. dniem wolnym dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-04-23 13:05:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 23.04.2018 r. w sprawie ustalenia 04 maja 2018 r. dniem wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-04-23 13:03:20 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-04-03 07:46:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-03-30 08:27:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agata Osiewała 2018-03-30 08:26:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2017 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:08:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postepowania w konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezposredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała 2018-03-19 09:08:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i swiadczenia wychowawczego w 2017 r. Agata Osiewała 2018-03-19 09:08:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6A/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia inwentarcyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:08:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 24pażdziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania za pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:08:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 12 pażdziernika 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:08:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:07:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:07:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:07:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:07:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2017 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:03:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 09:00:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:55:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postepowania w konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezposredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała 2018-03-19 08:55:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i swiadczenia wychowawczego w 2017 r. Agata Osiewała 2018-03-19 08:55:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6A/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia inwentarcyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:55:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 24pażdziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania za pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:55:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 12 pażdziernika 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:54:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:54:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:54:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:54:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2017 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:54:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2017 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:45:25 edycja dokumentu
2016 rok Agata Osiewała 2018-03-19 08:41:16 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:41:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:40:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:39:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2018-03-19 08:38:34 edycja dokumentu