Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Terminy wypłat świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu w 2018 r. Agata Osiewała 2017-12-14 10:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2017-12-14 10:49:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie do 5 gorących posiłków dziennie dzieciom w Przedszkolu Miejskim w Helu oraz do 25 gorących posiłków uczniom w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu. Razem do 30 posiłków dziennie. Agata Osiewała 2017-12-08 12:00:36 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie do 5 gorących posiłków dziennie dzieciom w Przedszkolu Miejskim w Helu oraz do 25 gorących posiłków uczniom w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu. Razem do 30 posiłków dziennie. Agata Osiewała 2017-12-08 12:00:01 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie do 5 gorących posiłków dziennie dzieciom w Przedszkolu Miejskim w Helu oraz do 25 gorących posiłków uczniom w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu. Razem do 30 posiłków dziennie. Agata Osiewała 2017-12-08 11:58:18 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Agata Osiewała 2017-12-07 14:29:48 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Agata Osiewała 2017-12-07 14:29:22 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Agata Osiewała 2017-12-07 14:21:32 dodanie dokumentu
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej Agata Osiewała 2017-11-07 09:50:25 dodanie dokumentu
oswiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka Agata Osiewała 2017-11-07 09:50:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej Agata Osiewała 2017-11-07 09:49:23 edycja dokumentu
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej Agata Osiewała 2017-11-07 09:49:12 dodanie dokumentu
Objaśnienia do wniosku Agata Osiewała 2017-11-07 09:48:31 dodanie dokumentu
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Agata Osiewała 2017-11-07 09:48:03 dodanie dokumentu
Karta dużej rodziny Agata Osiewała 2017-11-07 09:47:26 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 09.06.2017 r. Agata Osiewała 2017-10-16 10:23:31 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 09.06.2017 r. Agata Osiewała 2017-10-16 10:22:23 dodanie dokumentu
Pracownicy Agata Osiewała 2017-10-03 09:19:05 edycja dokumentu
Pracownicy Agata Osiewała 2017-10-03 09:18:46 edycja dokumentu
KOMUNIKAT DOTYCZACY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 Agata Osiewała 2017-10-02 09:04:25 edycja dokumentu
KOMUNIKAT DOTYCZACY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 Agata Osiewała 2017-10-02 09:02:59 edycja dokumentu
KOMUNIKAT DOTYCZACY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 Agata Osiewała 2017-10-02 09:02:04 edycja dokumentu
KOMUNIKAT DOTYCZACY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 Agata Osiewała 2017-10-02 09:01:33 edycja dokumentu
KOMUNIKAT DOTYCZACY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 Agata Osiewała 2017-10-02 09:00:07 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT DOTYCZACY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 Agata Osiewała 2017-10-02 08:56:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2016 r. Agata Osiewała 2017-09-15 10:24:14 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2016 r. Agata Osiewała 2017-09-15 10:23:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2016 r. Agata Osiewała 2017-09-15 10:22:26 dodanie dokumentu
Świadczenie wychowawcze Agata Osiewała 2017-08-10 09:22:17 usunięcie dokument
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS Agata Osiewała 2017-08-10 09:22:12 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Agata Osiewała 2017-08-10 09:21:28 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) Agata Osiewała 2017-08-10 09:20:13 dodanie dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Agata Osiewała 2017-08-10 09:19:11 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS Agata Osiewała 2017-08-10 09:17:47 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Agata Osiewała 2017-08-10 09:16:26 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Agata Osiewała 2017-08-10 09:13:55 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) Agata Osiewała 2017-08-10 09:13:04 dodanie dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Agata Osiewała 2017-08-10 09:11:47 dodanie dokumentu
Fundusz alimentacyjny Agata Osiewała 2017-08-09 14:15:51 usunięcie dokument
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW Agata Osiewała 2017-08-09 14:15:38 dodanie dokumentu