Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostarczenie 32 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 30 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy.

 


ZAPYTANIE CENOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: przygotowanie i dostarczenie 32 posiłków dziennie dla dzieci
  i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 30 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 62 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.

Liczba dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych może być weryfikowana z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych odbywać się będzie
od poniedziałku do piątku w okresie:

od 14.01. 2019 r. do 20.12.2019 r.

Wykonawca przygotowywać będzie posiłek o kaloryczności nie mniejszej niż 900 kcal. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 250 ml o kaloryczności 200 kcal drugie danie gramatura nie mniej niż 450g i kaloryczności nie mniej niż 700 kcal. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis wraz z jego kalorycznością
do wiadomości kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

Obiady dostarczane będą w godzinach 1225-1500.

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz poniesie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Obiady przygotowywane będą w ilościach określonych przez Zleceniodawcę.
W przypadku wcześniej nieprzewidzianym Zleceniodawca może zgłosić zamówienie na obiady, najpóźniej trzy dni przed terminem ich wydawania. Należna kwota
za zamówione obiady płatna będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wydanych kart obiadowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu wg schematu: „ osoby wymagające tej formy pomocy (odcinek karty obiadowej) x cena obiadu”.

 1. Termin realizacji zamówienia: 14.01.2019 r. - 20.12.201r.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: 03.01.2019 r., godz. 11:00, e-mailowo na adres: j.hyjek@mopshel.pl lub osobiście w pokoju nr 202 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

 1. Termin oceny ofert: 03.01.2019 r., godz. 12:00.

 1. Warunki płatności: przelew w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami/dostawcami:, Janusz Hyjek tel. 58 6 777 244, j.hyjek@mopshel.pl

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Kopertę z ofertą, e-maila opisać dodatkowo: przygotowanie
  i dostarczenie 32 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 30 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 62 posiłków dziennie.

 1. Dostawa na koszt wykonawcy.

 

Irena Lenc

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w Helu

Hel, 20.12.2018 r.

 

 

 

 

 

Wypełnia wykonawca/dostawca

 1. Treść oferty:

……………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………….

 1. Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 1. Adres wykonawcy………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

 1. NIP: ………………………………………………………………………………………

 2. Regon …………………………………………………………………………………….

 3. Nr rachunku bankowego………………………………………………………………….

 4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

  1. Cenę netto za jeden posiłek ………..zł słownie złotych…………………..

………………………………………………………………………………………

  1. Podatek VAT zł słownie złotych …………………………………….

  2. Cenę brutto za jeden posiłek …….. zł słownie złotych ……………………..

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, terminem jego wykonania i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

 1. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w niniejszym zapytaniu ………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………….....

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej (Wykonawcy)

 

Uwaga do adresata: po wypełnieniu punktów 9 do 15 oraz podpisaniu, zapytanie przesłać do nadawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21_12_2018_12_20_23_zapytanie_ofertowe_-_posilek_2019r.doc (DOC, 61KB) 2018-12-21 18:39:42 61KB 34 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.01.2019.pdf (PDF, 431KB) 2019-01-08 13:27:36 431KB 34 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 20-12-2018 14:14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Lenc 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Agata Osiewała 08-01-2019 13:27:36