Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu ul. Wiejska 50.

Charakter umowy: umowa zlecenie, od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka w zależności od potrzeb.

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Termin realizacji świadczenia: Rok 2018 - 2019.

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. gmina Hel.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Osoby wykonujące SUO powinny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie
do aktywności.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Wykazać się, co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek:

- szpitalu psychiatrycznym;

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym;

- zakładzie rehabilitacji;

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

- innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznym;

3. posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności

społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Informacje dodatkowe:

- otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego,

- po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem.

Oferta powinna zawierać:

  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

  2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.

  1. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

  3. Oświadczenie o stanie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

  5. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi.

 

Oferty należy składać do dnia 18.12.2017 r. do godziny 12 00 (decyduje data wpływu) osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

Pok. Nr 202

Osoba do kontaktu: Irena Lenc, tel. 58 6777-254; e-mail: i.lenc@mopshel.pl

Termin otwarcia oferty: 18 grudnia 2017 r., godz.1300

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Załącznik:

 

    1. Formularz - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

 

Irena Lenc

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Helu

 

 

Hel, dnia 07.12.2017 rok

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe 07.12.2017 SUO.doc (DOC, 45.KB) 2017-12-07 14:21:32 45.KB 129 razy
2 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.12.2017.doc (DOC, 33.KB) 2017-12-07 14:23:22 33.KB 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 07-12-2017 14:21:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Lenc 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Agata Osiewała 07-12-2017 14:30:59