Mapa serwisu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

|---Dane teleadresowe

|---Podstawy prawne działania

      |---Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miasta Helu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu i nadanie mu tekstu jednolitego.

      |---Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

|---Strategie i programy

      |---Strategie

|---Pracownicy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

|---Obwieszczenia i informacje

|---Oświadczenia majątkowe

|---Przyjmowanie skarg i wniosków

|---Zarządzenia

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

|---Zarządzenia burmistrza Helu związane z organizacją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

|---Sprawozdania z działalności ośrodka

Pomoc społeczna

|---Akty prawne

|---Formy udzielanej pomocy

|---System pomocy społecznej w Polsce

|---Podanie o pomoc

Rodzina 500 plus

|---Pytania i odpowiedzi

|---Wyjaśniamy krok po kroku

|---Jak wypełnić wniosek o "Rodzina 500 plus"?

|---Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

|---Prawo

Dobry Start

|---Pytania i odpowiedzi

|---Wyjasniamy krok po kroku

|---Prawo

|---Wzór wniosku o świadczenie

Świadczenia rodzinne

|---Komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych

|---Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania

|---Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

|---Prawo

Fundusz alimentacyjny

|---Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

|---Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|---Komunikaty

|---Prawo

Karta Dużej Rodziny

|---Czym jest Karta Dużej Rodziny?

|---Prawo

Wnioski do pobrania

|---Świadczenia rodzinne

      |---Świadczenie rodzicielskie

            |--- Świadczenie rodzicielskie

            |---Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

      |---Specjalny zasiłek opiekuńczy

            |--- Specjalny zasiłek opiekuńczy

            |---Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

      |---Świadczenie pielęgnacyjne

            |---Świadczenie pielęgnacyjne

            |---Świadczenie pielęgnacyjne - formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

      |---Zasiłek pielęgnacyjny

      |---Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

            |---Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

            |---Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) -formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017

      |---Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

            |---Zasiłek rodzinny

            |---Zasiłek rodzinny - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

|---Świadczenie wychowawcze ( 500+)

      |---Świadczenie wychowawcze

      |---Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

|---Dobry Start

      |---Dobry start-300 dla ucznia

|---Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie ...

|---Fundusz alimentacyjny

      |---Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

      |---Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

|---Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

|---Pomoc społeczna

|---Dodatek mieszkaniowy

|---Karta dużej rodziny

|---Inne

      |---Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

Projekty Unijne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

|---Aktywny Powiat Pucki

|---Praca drogą do sukcesu

Wspólpraca z innymi podmiotami

|---Centrum Integracji Społecznej

|---Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

|---Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

|---Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

|---Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa działająca na obszarze powiatu Puckiego

Informacje

|---Zamówienie publiczne

|---Aktualności

|---Terminy wypłat świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|---Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.