Mapa serwisu

Miejski Ośrodek Społeczny w Helu

|---Dane teleadresowe

|---Podstawy prawne działania

      |---Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miasta Helu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu i nadanie mu tekstu jednolitego.

      |---Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

|---Pracownicy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

|---Obwieszczenia i informacje

|---Oświadczenia majątkowe

|---Przyjmowanie skarg i wniosków

|---Zarządzenia

|---Sprawozdania z działalności ośrodka

Pomoc społeczna

Rodzina 500 plus

|---Pytania i odpowiedzi

|---Wyjaśniamy krok po kroku

|---Jak wypełnić wniosek o "Rodzina 500 plus"?

|---Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

|---Prawo

Świadczenia rodzinne

|---Komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych

|---Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania

|---Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

|---Prawo

Fundusz alimentacyjny

|---Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

|---Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|---Komunikaty

|---Prawo

Karta Dużej Rodziny

|---Czym jest Karta Dużej Rodziny?

|---Prawo

Wnioski do pobrania

|---Świadczenia rodzinne

      |---Świadczenie rodzicielskie

      |---Specjalny zasiłek opiekuńczy

      |---Świadczenie pielęgnacyjne

      |---Zasiłek pielęgnacyjny

      |---Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

      |---Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

|---Świadczenie wychowawcze ( 500+)

|---Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie ...

|---Fundusz alimentacyjny

|---Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

|---Pomoc społeczna

|---Dodatek mieszkaniowy

|---Karta dużej rodziny

|---Inne

      |---Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

Projekty Unijne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

|---Aktywny Powiat Pucki

|---Praca drogą do sukcesu

Wspólpraca z innymi podmiotami

|---Centrum Integracji Społecznej

|---Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

|---Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

Informacje

|---Zamówienie publiczne

|---Aktualności

|---Terminy wypłat świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu