Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, 84-150 Hel, ul. Wiejska 50, którego dane kontaktowe są następujące:

- telefon: 58 67-77-244, 58 67-77-266, 58 67-77-254

- fax: 58 67-77-277

- pisząc na adres: 84-150 Hel, ul. Wiejska 50

- adres e-mail: kontakt@mopshel.pl

- Facebook https://www.facebook.com/ Mopshel/

- strona BIP: http://bip.mops.hel.eu/

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Alicja Piechowska,  e-mail: iod@gohel.pl

Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 2007r.
  o po­mo­cy oso­bom upraw­nio­nym do ali­men­tów,

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci,

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych . Podstawą może być także zgoda osoby, której dane dotyczą.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, praktykantów, wolontariuszy i stażystów. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożonych przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności:

 • ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,

 • ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

 • ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych,

 • ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

 • ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

 • inne przepisy prawa,

lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu:

 • nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,

 • nie podejmuje decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
  w tym nie profiluje.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Helu.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym.

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20_09_2018_10_01_06_Klauzula MOPS w Helu.pdf (PDF, 15KB) 2018-09-20 10:01:06 42 razy
2 Klauzula MOPS w Helu.pdf (PDF, 15KB) 2018-09-20 09:56:12 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 19-09-2018 18:04:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Osiewała 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Agata Osiewała 14-05-2019 08:06:04