Zarządzenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/2017 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-06-27 13:22:49
Zarządzenie Nr 8/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postepowania w konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezposredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 2017-05-26 13:49:48
Zarządzenie Nr 7/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i swiadczenia wychowawczego w 2017 r. 2017-05-26 13:47:52
Zarządzenie Nr 6A/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia inwentarcyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-05-26 13:46:19
Zarządzenie Nr 6/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 24pażdziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania za pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-05-26 13:44:56
Zarządzenie Nr 5/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 12 pażdziernika 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-05-26 13:41:56
Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-05-26 13:38:24
Zarządzenie Nr 3/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. swiadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-05-26 13:31:52
Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-05-26 13:29:36
Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko pracownika ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu. 2017-05-26 13:27:41